Rekonštrukcia podláh

VYUŽITEĽNÉ VLASTNOSTI:
 • Tepelnoizolačný materiál
 • Násyp s minimální nasákavostí
 • Násyp s minimálnou vzlínavosťou
 • Penové sklo REFAGLASS nenapadajú hlodavce, hmyz a pod.
 • Nehorľavý materiál, vhodný aj do priestorov so zvýšeným rizikom požiaru
 • Nízka objemová hmotnosť
VÝHODY:
 • Penové sklo REFAGLASS výborne nahradí staré násypy pod drevenými alebo betónovými podlahami.
 • Vrstva je odolná proti nasiakavosti vodou.
 • Násyp s minimálnou vzlínavosťou – pri nasypanej vrstve hr. 30 cm vzlína max. do 5 cm
 • Nízka objemová hmotnosť zaručí ľahkú spracovateľnosť
 • Po uložení je možné po štrku chodiť
Ukážky realizácie:

Rekonštrukcia starých podláh