Kontakt

Oddelenie predaja penového skla REFAGLASS

Martina Coniková
Obchodná riaditeľka a manažér pre kľúčových zákazníkov
+420 601 088 579, +421 903 596 947
E-mail: conikova@refaglass.cz

Distribučný sklad - Penové sklo REFAGLASS

 Auto Glass Recycling, s.r.o
Šelpice 139, 919 09

Lukáš Radočani
Vedúci distribučného centra
+421 911 564 506
E-mail: radocani@agr.sk

Mgr. Andrea Zvolenská
Fakturácia, expedícia
+421 915 590 140
E-mail: zvolenska@agr.sk