Stropy, klenby, zelené strechy

Klenbové stropy

Násypom štrku REFAGLASS je možné jednoducho riešiť izolačné zásypy na klenutých stropoch. Prečo použiť násyp z penového skla? Násyp je ľahký, nehorľavý, nenapadajú ho hlodavce, je ekologický a trvanlivý. Súčasne je tepelne aj zvukovo izolačná s vysokou difúznou priepustnosťou. Ide teda o efektívne riešenie s mnohými výhodami.

Medzi naše popredné realizácie historických stavieb patrí Rekonštrukcia klenieb objektu Kostnice v Kutnej Hore.

VYUŽITEĽNÉ VLASTNOSTI:
 • Tepelnoizolačný materiál
 • Nehorľavý materiál, vhodný aj do priestorov so zvýšeným rizikom požiaru
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Násyp nenapadá hmyz ani hlodavce
 • Násyp je zdravotne nezávadný
 • Násyp je nenasiakavý a mrazuvzdorný
 • Násyp je ekologický, je vyrobený recykláciou sklenených črepov
VÝHODY:

Násyp stabilizuje nadložnú vrstvu klenboví. Vrstva je odolná proti nasiakavosti vodou, má nízku hmotnosť výrazne zníži riziká porúch klenieb. Po uložení je možné po vrstve chodiť aj bez potreby konštrukcie podlahy - napr. pre revízie a pod. Penové sklo REFAGLASS sa výborne hodí ako výplň medzistropných priestorov pri rekonštrukciách historických budov, kde je obvykle používaná škvarová výplň.

Trámové stropy

Nasypaním štrku REFAGLASS je tiež možné jednoducho nahradiť staré nevhodné násypy (stavebná suť, škvara, piesok, hobliny, piliny). Sú často ťažké, horľavé nasiakavé a pod. Riešenie je ľahké - nasypať izolačné zásypy penového skla pod a medzi hranolmi trámových stropov. Násyp je ľahký, nehorľavý, nenapadajú ho hlodavce, je ekologický a trvanlivý. Súčasne je tepelne aj zvukovo izolačná s vysokou difúznou priepustnosťou. Ide teda o efektívne riešenie s mnohými výhodami.

Zelené strechy, terasy

Násyp zo štrku z penového skla sa výborne hodí aj na zateplenie striech, vrátane zelených striech. V skladbe zatrávnených striech sa obvykle využíva princíp obrátených striech, kedy spádová a hydroizolačná vrstva je pod násypom vrstvy štrku z penového skla a z vrchnej strany je na ochrannej fólii humusová vrstva so zeleňou.

VYUŽITEĽNÉ VLASTNOSTI:
 • Tepelnoizolačný materiál
 • Nehorľavý materiál, vhodný aj do priestorov so zvýšeným rizikom požiaru
 • Nízka objemová hmotnosť - vhodné aj pre rekonštruované objekty
 • Násyp nenapadá hmyz ani hlodavce
 • Násyp je zdravotne nezávadný
 • Násyp je nenasiakavý a mrazuvzdorný
 • Násyp je recyklovateľný