Dopravné a inžinierske stavby

Ochranný štít a tepelná izolace potrubí a teplovodů

VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI:
 • Tlaková odolnost dobře přenášející zatížení
 • Odolnost vůči vnějším vlivům
 • Možnost několikanásobného použití
 • Výborný tepelně izolační materiál
 • Minimálně nasákavý podsyp
 • Minimální vzlínavost v násypu
 • Funguje i jako drenážní vrstva, která odvádí vodu pod domem
 • Nízká hmotnost materiálu umožňuje snadnou manipulaci
 • Ekologicky šetrný produkt
 • Rychlejší stavba než u klasických postupů ušetří náklady
VÝHODY:
 • Výrazně nižší náklady na výstavbu v obtížném terénu
 • Ochrana před mrazem i přehřátím
 • Pěnové sklo REFAGLASS nepoškozuje vnější stěny potrubí, při hutnění se tvarově přizpůsobí
 • Pěnovým sklem REFAGLASS velmi snadno nahradíte kombinace polystyrenu a betonu při izolaci potrubí nejen v kritických místech, kde není možno uložení pod hranici zámrazu
 • Při opravách potrubí je možno pěnové sklo REFAGLASS snadno vyjmout ze stavebního prostoru a po opravě znovu použít

 

Stabilizace terénu a zásypy mostních pilířů

VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI
 • Tlaková odolnost dobře přenášející zatížení
 • Odolnost vůči vnějším vlivům
 • Možnost několikanásobného použití
 • Výborný tepelně izolační materiál
 • Minimálně nasákavý podsyp
 • Minimální vzlínavost v násypu
 • Funguje i jako drenážní vrstva, která odvádí vodu pod domem
 • Nízká hmotnost materiálu umožňuje snadnou manipulaci
 • Ekologicky šetrný produkt
 • Rychlejší stavba než u klasických postupů ušetří náklady
VÝHODY
 • Vhodný pro zásyp mostních opěr, dokonale zamezí sedání mezi mostní opěrou a silničním tělesem
 • Pěnové sklo nenasákne vodou a nenamrzá
 • Díky velké třecí síle zabraňuje sesuvům
 • Nízká objemová hmotnost pěnového skla REFAGLASS vyřeší stabilizaci míst s nízkou únosností
 • Široké uplatnění má při stabilizaci svahů, odlehčených zásypů mostních konstrukcí, pilířů a pilotového zakládání

 

Protihlukové stěny

 • Vsyp štěrku z pěnového skla do pozinkovaných klecí s vysokou hodnotou zvukové pohltivosti clony
 • Montáž bez nutnosti rovnání, či hutnění kameniva
 • Možnost prefabrikace – příprava ve výrobně
 • Protihlukové panely s násypem REFAGLASS 300 mm
 • činitel zvukové pohltivosti 0,65 MH
 • zvuková pohltivost clony 7 dB