Dopravné a inžinierske stavby

Ochranný štít a tepelná izolácia potrubia a teplovodov

VYUŽITEĽNÉ VLASTNOSTI:
 • Tlaková odolnosť dobre prenášajúca zaťaženie
 • Odolnosť voči vonkajším vplyvom
 • Možnosť niekoľkonásobného použitia
 • Výborný tepelnoizolačný materiál
 • Minimálne nasiakavý podsyp
 • Minimálna vzlínavosť v násype
 • Funguje aj ako drenážna vrstva, ktorá odvádza vodu pod domom
 • Nízka hmotnosť materiálu umožňuje jednoduchú manipuláciu
 • Ekologicky šetrný produkt
 • Rýchlejšia stavba ako pri klasických postupoch ušetrí náklady
VÝHODY:
 • Výrazne nižšie náklady na výstavbu v ťažkom teréne
 • Ochrana pred mrazom aj prehriatím
 • Penové sklo REFAGLASS nepoškodzuje vonkajšie steny potrubia, pri hutnení sa tvarovo prispôsobí
 • Penovým sklom REFAGLASS veľmi ľahko nahradíte kombinácie polystyrénu a betónu pri izolácii potrubia nielen v kritických miestach, kde nie je možné uloženie pod hranicu mrazu.
 • Pri opravách potrubia je možné penové sklo REFAGLASS ľahko vybrať zo stavebného priestoru a po oprave znovu použiť

 

Stabilizácia terénu a zásypy mostných pilierov

VYUŽITEĽNÉ VLASTNOSTI
 • Tlaková odolnosť dobre prenášajúca zaťaženie
 • Odolnosť voči vonkajším vplyvom
 • Možnosť niekoľkonásobného použitia
 • Výborný tepelnoizolačný materiál
 • Minimálne nasiakavý podsyp
 • Minimálna vzlínavosť v násype
 • Funguje aj ako drenážna vrstva, ktorá odvádza vodu pod domom
 • Nízka hmotnosť materiálu umožňuje jednoduchú manipuláciu
 • Ekologicky šetrný produkt
 • Rýchlejšia stavba ako pri klasických postupoch ušetrí náklady
VÝHODY
 • Vhodný pre zásyp mostných opier, dokonale zamedzí sadaniu medzi mostnou opierkou a cestným telesom
 • Penové sklo nenasiakne vodou a nenamŕza
 • Vďaka veľkej trecej sile zabraňuje zosuvom
 • Nízka objemová hmotnosť penového skla REFAGLASS vyrieši stabilizáciu miest s nízkou únosnosťou
 • Široké uplatnenie má pri stabilizácii svahov, odľahčených zásypov mostných konštrukcií, pilierov a pilotového zakladania

 

Protihlukové steny

 • Vsyp štrku z penového skla do pozinkovaných klietok s vysokou hodnotou zvukovej pohltivosti clony
 • Montáž bez nutnosti vyrovnávania, či hutnenia kameniva
 • Možnosť prefabrikácie – príprava vo výrobni
 • Protihlukové panely s násypom REFAGLASS 300 mm
 • činiteľ zvukovej pohltivosti 0,65 MH
 • zvuková pohltivosť clony 7 dB