Pozemné stavby – haly

Tepelná izolace základových desek

Penové sklo REFAGLASS je tepelnoizolačný podsypový materiál, ktorý nahrádza nielen obvyklé podsypy z kamenného štrku, ale aj klasickú tepelnú izoláciu, ktorá sa obvykle vkladá do skladieb podláh. Rýchla a jednoduchá inštalácia ušetrí náklady pre stavebníkov i stavebné firmy. Pri použití štrku z penového skla REFAGLASS nie je potrebné budovať tak hlboký základ, ako pri použití klasického kameniva, čo znamená menej práce a nižšie náklady na stavebnú techniku. Štrk z penového skla REFAGLASS je možné použiť ako náhradu extrudovaného polystyrénu a kamenného štrku v konštrukciách základových dosiek. Použitím kombinácie štrku a dosiek z penového skla získavate jedinečné riešenie tepelnej izolácie stavby od základov až po strechu

Využiteľné vlastnosti:
 • Výborný tepelnoizolačný materiál
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Minimálne nasiakavý podsyp
 • Minimálna vzlínavosť v násype
 • Funguje aj ako drenážna vrstva, ktorá odvádza vodu pod domom
 • Nízka hmotnosť materiálu umožňuje ľahkú manipuláciu
 • Ekologicky šetrný produkt
 • Rýchlejšia stavba ako pri klasických postupoch ušetrí náklady

Výhody:
 • Kompletné riešenie tepelnej izolácie spodnej stavby tepelne izolačným štrkom
 • Riešenie prerušenie tepelných mostov vplyvom základových pásov
 • Skrátenie doby stavby – nižšia prácnosť
 • Založenie na rovnorodom podloží – celoplošné hutnenie zaistí súrodé podkladné vrstvy pod celou stavbou
 • Základová doska optimálne roznáša zaťaženie stavby
 • Nahradením polystyrénu v podlahe (pri pasívnom štandarde hr. 250 mm) podsypom REFAGLASS, môžeme znížiť výšku muriva až o jednu vrstvu tvárnic
 • Penové sklo REFAGLASS je súčasne drenážna vrstva
 • Čiastočné odvetranie radónu z podložia – štrk REFAGLASS je priedušný
 • Finančne výhodné riešenie v rámci celku stavby – porovnávať vždy celé skladby, vrátane konštrukcií podláh
 • Ľahký násyp REFAGLASS (až 20x ľahší ako kamenný štrk)
 • Používame ekologický recyklát, ktorý je znovu recyklovateľný
Ukážka realizácie:

Tepelná izolácia muriva a základových dosiek

Hala Brno

Hala CEZ

Hala Praha

Hala České Budějovice - telocvičňa