Pozemné stavby – domy

Tepelná izolace základových desek

Násyp z penového skla REFAGLASS sa používa ako tepelnoizolačný a drenážny podsyp pod základové dosky z mnohých dôvodov. Najdôležitejšie dôvody sú jednoduchosť a funkčnosť celého princípu založenia na penovom skle s množstvom výhod:

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Pri použití štrku z penového skla REFAGLASS nie je potrebné budovať tak hlboký základ, ako pri použití klasického kameniva, čo znamená menej práce a nižšie náklady na stavebnú techniku
  • Štrk z penového skla REFAGLASS je možné použiť ako náhradu extrudovaného polystyrénu a kamenného štrku v konštrukciách podlahových dosiek.
  • Penové sklo REFAGLASS umožňuje použitie ako zvislá tepelnoizolačná vrstva muriva pod povrchom, následne funguje ako tepelná izolácia a drenážne teleso zároveň.
  • Použitím kombinácie štrku a dosiek z penového skla získavate jedinečné riešenie tepelnej izolácie stavby od základov až po strechu
Ukážka realizácie:

Tepelná izolácia muriva a základových dosiek

Základová doska LIKOS

Násyp REFAGLASS - alternatívne domy