Historické stavby

Na historických stavbách sa dá využiť štrk REFAGLASS v mnohých častiach stavieb. Najčastejšie ide o:

  • Sanácia vlhkých múrov
  • Rekonštrukcia klenbových stropov
  • Rekonštrukcia trámových stropov
  • Izolačné zásypy na pôdach objektov
  • Využitie ľahčených a medzerovitých betónov

Sanácia vlhkých múrov

Vlhne Vám murivo stavby vplyvom zemnej vlhkosti? Máme pre Vás efektívne a jednoduché riešenie v podobe tepelnoizolačných a drenážnych obsypov zo štrku REFAGLASS. Nahradí aj často používané nopové fólie.

Princíp spočíva v tom, že odporúčame vykonať obkopanie existujúcich múrov z vonkajšej strany a ryhy zasypať nenasiakavým štrkom z penového skla. Vlhkosť z podložia, ktorá postupuje múrom smerom nahor sa bude tlačiť jednoduchšou cestou do penového skla. Penové sklo bude teda fungovať ako drenážna vrstva s vysokou priedušnosťou a súčasne bude táto vrstva tvoriť tepelnú izoláciu spodnej stavby.

Využíva sa tu hlavných vlastností penového skla: Násyp je ľahký, nehorľavý, nenapadajú ho hlodavce, je ekologický a trvanlivý, minimálne nasiakavý, mrazuvrdorný. Súčasne je tepelne aj zvukovo izolačná s vysokou difúznou priepustnosťou.

Hľadáte detaily tohto riešenia? Vyžiadajte si podrobnosti na info@refaglass.cz

Klenbové stropy

Násypom štrku REFAGLASS je možné jednoducho riešiť izolačné zásypy na klenutých stropoch. Prečo použiť násyp z penového skla? Násyp je ľahký, nehorľavý, nenapadajú ho hlodavce, je ekologický a trvanlivý. Súčasne je tepelne aj zvukovo izolačná s vysokou difúznou priepustnosťou. Ide teda o efektívne riešenie s mnohými výhodami.

Medzi naša popredná realizácia historických stavieb patrí Rekonštrukcia klenieb objektu Kostnice v Kutnej Hore.

Hľadáte detaily tohto riešenia? Vyžiadajte si podrobnosti na info@refaglass.cz

Trámové stropy

Nasypaním štrku REFAGLASS je tiež možné jednoducho nahradiť staré nevhodné násypy (stavebná suť, škvara, piesok, hobliny, piliny). Sú často ťažké, horľavé nasiakavé a pod. Riešenie je ľahké - nasypať izolačné zásypy penového skla pod a medzi hranolmi trámových stropov. Násyp je ľahký, nehorľavý, nenapadajú ho hlodavce, je ekologický a trvanlivý. Súčasne je tepelne aj zvukovo izolačná s vysokou difúznou priepustnosťou. Ide teda o efektívne riešenie s mnohými výhodami.

Hľadáte detaily tohto riešenia? Vyžiadajte si podrobnosti na info@refaglass.cz