Penové sklo
Refaglass

Tepelnoizolačný materiál vyrobený zo stopercentne recyklovaného skla, na využitie v mnohých oblastiach

ako to vzniká

technológia výroby penového skla

Výrobná technológia spočíva v spracovaní odpadových črepov z obalového skla, medzistupňom výroby je sklenená múčka a konečným výrobkom práve penové sklo.

Pri výrobe penového skla sa používajú také chemické činidlá, ktoré nepredstavujú žiadnu ekologickú záťaž pre životné prostredie a teda je výroba ako celok preukázateľne považovaná za ekologickú.

vyberte si vhodný typ izolácie
V Českej republike
je spoločnosť REFAGLASS s.r.o. jediným českým výrobcom tohto materiálu.
viac o spoločnosti
výborný ekologický materiál

vlastnosti penového skla

Tepelná izolácia
Pevnosť v tlaku
Zamedzenie tvorby kapilarity a mrazuvzdornosť
Nízka objemová hmotnosť
Recyklovateľnosť násobné použitie
Odolnosť voči vonkajším vplyvom
Nehorľavosť
Zdravotná nezávadnosť
Trvanlivosť

Penové sklo REFAGLASS získalo rad ocenení za svoje vynikajúce ekologické, ekonomické a technické vlastnosti.

Široká škála aplikácií

využitie penového skla
v mnohých oblastiach

Pozemná výstavba – domy

Pro úsporné zakladanie rodinných a bytových domov na penovom skle.

Pozemná výstavba – haly

Tepelná izolácia podláh hál založených na penovom skle.

Izolácia bazénov

Tepelnoizolačné obsypy predĺžia kúpaciu sezónu.

Rekonštrukcia podláh

Násyp pod podlahy hreje a bráni prenikaniu vlhkosti.

Stropy, klenby, zelené strechy

Ľahká a nehorľavá tepelná izolácia.

Obsypy vlhkých sten

Obsypy chránia murivo proti vlhkosti.

Betóny ľahké mezerovité

Ľahké, tepelne izolačné a akustické betóny.

Tepelno-izolačné omietky

Teplé omietky ušetria náklady na vykurovanie.

Dosky z penového skla

Nehorľavé a pevné dosky na strechy, či podlahy.

Dopravné a inžinierske stavby

Násypy pod komunikácie, zásypy mostných pilierov.

Historické stavby

Rekonštrukcia klenieb, podláh, vlhkých priestorov.

Železničná výstavba

Železničná výstavba

tradícia, odbornosť a záruka kvality

Člen skupiny Recifa

Spoločnosť RECIFA A.S. je rodinná Česká spoločnosť, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania odpadu. Pôsobí na českom trhu už viac ako dvadsať rokov