Vlastnosti

Vlastnosti

Penové sklo REFAGLASS má mnoho vynikajúcich vlastností, ktoré umožňujú široké využitie materiálu v stavebníctve. V plnom rozsahu nahrádza bežné stavebné izolačné materiály, ako je polystyrén, sklená a minerálna vata a materiály na báze expandovaného ílu. Vďaka vlastnostiam sa z penového skla stáva materiál, ktorý umožňuje jednoduchšie, a hlavne lacnejšie riešenia.

 

Tepelná izolácia

Vnútorná stavba penového skla REFAGLASS sa skladá z malých uzavretých sklenených buniek, ktoré držia pevne pri sebe. Vďaka týmto uzavretým malým priestorom sklo dokonale zabraňuje priestupnosti chladného či teplého vzduchu z okolia, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť teplotu izolovaných priestorov.

 

Recyklovateľnosť/násobné použitie

Penové sklo REFAGLASS je vytvorené z recyklovaného skla a je ho možné kedykoľvek opakovane použiť alebo recyklovať.

 

Pevnosť v tlaku

Veľké množstvo sklenených mostíkov v penovom skle je zárukou vynikajúcej pevnosti v tlaku. V zabudovanom stave sa penové sklo vzájomne prepojí, čím dosiahne vynikajúcu tvarovú stabilitu.

 

Odolnosť proti vonkajším vplyvom

Penové sklo REFAGLASS neprijíma ani nevylučuje žiadne škodlivé látky ani pachy. Je odolné proti chemickým aj mechanickým vplyvom (poveternostné podmienky, organické a anorganické chemikálie, hmyz, hlodavce a pod.)

 

Zamedzenie tvorby kapilarity a mrazuvzdornosť

 

Nehorľavosť

Penové sklo REFAGLASS je nehorľavé, bod mäknutia je nad 700 °C, je zaradené do triedy stavebného materiálu A1 podľa EN 13501-1.

 

Nízka objemová hmotnosť

Penové sklo REFAGLASS má objemovú hmotnosť materiálu len 145 kg/m3 – 165 kg/m3, čo je 1/10 hmotnosti kamenného štrku. Dodáva sa voľne sypané, v plachte alebo balení Big Bag.

Zdravotná neškodnosť

Penové sklo REFAGLASS je absolútne zdravotne neškodné.

 

Trvanlivosť

Penové sklo REFAGLASS nepodlieha skaze, je odolné proti starnutiu a je ho možné niekoľkokrát použiť.