Vlastnosti

Vlastnosti

Pěnové sklo REFAGLASS má mnoho vynikajících vlastností, které umožňují široké využití materiálu ve stavebnictví. V plném rozsahu nahrazuje běžné stavební izolační materiály, jako je polystyren, skelná a minerální vata nebo materiály na bázi expandovaného jílu. Díky svým vlastnostem se z pěnového skla stává materiál, který umožňuje jednodušší a hlavně levnější řešení.

 

Tepelná izolace

Vniřní stavba pěnového skla REFAGLASS se skládá z malých uzavřených skleněných buněk, které drží pevně u sebe. Díky těmto uzavřeným malým prostorům sklo dokonale zabraňuje prostupnosti chladného či teplého vzduchu z okolí, který by mohl negativně ovlivnit teplotu izolovaných prostor.

 

Recyklovatelnost / násobné použití

Pěnové sklo REFAGLASS je vytvořeno z recyklovaného skla a dá se kdykoli opakovaně použít nebo recyklovat.

 

Pevnost v tlaku

Díky velkému množství skleněných můstků v pěnovém skle je zaručena vynikající pevnost v tlaku. V zabudovaném stavu se pěnové sklo vzájemně propojí a tím dosáhne vynikající tvarové stability.

 

Odolnost vůči vnějším vlivům

Pěnové sklo REFAGLASS nepřijímá ani nevylučuje žádné škodlivé látky ani pachy. Je odolné vůči chemickým i mechanickým vlivům (povětrnostní podmínky, organické a anorganické chemikálie, hmyz, hlodavci apod.)

 

Zamezení tvorby kapilarity a mrazuvzdornost

 

Nehořlavost

Pěnové sklo REFAGLASS je nehořlavé, bod měknutí je nad 700°C, je zařazeno do třídy stavebního materiálu A1, dle EN 13501-1.

 

Nízká objemová hmotnost

Pěnové sklo REFAGLASS má objemovou hmotnost materiálu jen 145 - 165 kg/m3, , což je 1/10 váhy kamenného štěrku. Dodává se volně sypaný, v plachtě nebo v balení Big Bag.

Zdravotní nezávadnost

Pěnové sklo REFAGLASS je absolutně zdravotně nezávadné.

 

Trvanlivost

Pěnové sklo REFAGLASS nepodléhá zkáze, je odolné vůči stárnutí a je možné jej několikrát použít.