Penové sklo

Penové sklo REFAGLASS ponúka moderné riešenie tepelnej izolácie v mnohých oblastiach:

  • V stavebných konštrukciách pri novostavbách
  • V stavebných konštrukciách pri rekonštrukciách
  • V priemyselnom použití
  • V mostnom a cestným stavebníctve
  • V stavbách pre športové účely

Najrozšírenejšie použitie je pre izoláciu základových dosiek nových stavieb, alebo pri rekonštrukciách podláh, stropov i striech starších budov. Pri stavbách izolovaných penovým sklom REFAGLASS, nedochádza k priechodu chladu do objektov. Penové sklo REFAGLASS pod základovou doskou funguje zároveň ako drenáž a vďaka svojej uzavretej štruktúre výrazne obmedzuje prenikanie vlhkosti k základovej doske a tým zabraňuje k ďalšiemu negatívnemu ovplyvňovaniu základovej dosky. Takto riešená základová doska za použitia penového skla REFAGLASS má oproti klasickému zakladanie množstvo výhod, ktoré šetria spotrebu energie (napr. Na vykurovanie)

Penové sklo REFAGLASS je tepelná izolácia vyrobená zo stopercentne recyklovaného skla – zo sklenených črepín. Penové sklo REFAGLASS je vysoko únosné, nenasiakavé, mrazuvzdorné, nehorľavé, odolné voči vonkajším vplyvom atď. Penové sklo REFAGLASS sa radí medzi moderné stavebné tepelné izolácie, je ekologické a opakovane recyklovateľné. Penové sklo REFAGLASS spĺňa požiadavky normy STN EN 13055: 2 – je teda optimálny ako tepelne izolačné násypový materiál. Súčasne spĺňa požiadavky STN EN 13055-1 – ľahké tepelnoizolačné kamenivo do mált, omietok či betónov.

Výrobná technológia spočíva v spracovaní odpadových črepov z obalového skla, medzistupňom výroby je sklenená múčka a konečným výrobkom práve penové sklo. Pri výrobe penového skla sa používajú takéto chemické činidlá, ktoré nepredstavujú žiadnu ekologickú záťaž pre životné prostredie a teda je výroba ako celok preukázateľne považovaná za ekologickú.

VLASTNOSTI ŠPECIFIKÁCIA
farba šedá
hmotnosť voľne sypaného kameniva 150-170 Kg / m3
zrnitosť 0-63 mm
súčiniteľ tepelnej vodivosti (voľne sypané) 0,077 W / mk
súčiniteľ tepelnej vodivosti (1: 1,3) 441,67 kPa
napätie v tlaku pri pomere stlačení 1: 1,4 513,89 kPa
odolnosť proti drvenie 0,73 N / mm2
odolnosť proti zmrazovania a rozmrazovania áno
vnútorné nasiakavosť zŕn 0%
celková nasiakavosť zŕn 5,7%
recyklovateľnosť 100%
požiarna odolnosť A1
bod tavenia 700 ° C
zvuková pohltivosť clony 0,65 MH
zvuková pohltivosť (pre gabióny) 7 dB

VLASTNOSTI

Penové sklo REFAGLASS má mnoho vynikajúcich vlastností, ktoré umožňujú široké využitie materiálu v stavebníctve. V plnom rozsahu nahrádza bežné stavebné izolačné materiály, ako je polystyrén, sklená a minerálna vata alebo materiály na báze expandovaného ílu. Vďaka svojim vlastnostiam sa z penového skla stáva materiál, ktorý umožňuje jednoduchšie a hlavne lacnejšie riešenie.
SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA U HODNOTA
pri 20cm zhutnenej vrstve 0,4 W / m2K
pri 25cm zhutnenej vrstve 0,32 W / m2K
pri 30cm zhutnenej vrstve 0,26 W / m2K
pri 35cm zhutnenej vrstve 0,23 W / m2K
pri 40cm zhutnenej vrstve 0,2 W / m2K
pri 45cm zhutnenej vrstve 0,17 W / m2K
pri 50cm zhutnenej vrstve 0,16 W / m2K

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Vnútorná štruktúra penového skla REFAGLASS sa skladá z malých uzavretých sklenených buniek, ktoré držia pevne pri sebe. Vďaka týmto uzavretým malým priestorom sklo dokonale zabraňuje priestupnosti chladného či teplého vzduchu z okolia, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť teplotu izolovaných priestorov.

RECYKLOVATEĽNOSŤ

Penové sklo REFAGLASS je vytvorené z recyklovaného skla a dá sa kedykoľvek opakovane použiť alebo recyklovať.

PEVNOSŤ V TLAKU

Vďaka veľkému množstvu  sklenených mostíkov v penovom skle je zaručená vynikajúca pevnosť v tlaku. V zabudovanom stave sa penové sklo vzájomne prepoja a tým dosiahne vynikajúce tvarovej stability.

ODOLNOSŤ VOČI VONKAJŠÍM VPLYVOM

Penové sklo REFAGLASS neprijíma ani nevylučuje žiadne škodlivé látky ani pachy. Je odolné voči chemickým aj mechanickým vplyvom (poveternostné podmienky, organické a anorganické chemikálie, hmyz, hlodavce, atď.)

ZABRÁNENIE TVORBY KAPILARITY A MRAZUVZDORNOSŤ

Zabraňuje tvorby kapilarity a mrazuvzdornosti.

NEHORĽAVOSŤ

Penové sklo REFAGLASS je nehorľavé, bod mäknutia je nad 700 ° C, je zaradené do triedy stavebného materiálu A1, podľa EN 13501-1.

NÍZKA OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ

Penové sklo REFAGLASS má objemovú hmotnosť materiálu len 145 – 165 kg / m3,, čo je 1/10 váhy kamenného štrku. Dodáva sa voľne sypaný, v plachte alebo v balení Big Bag.

ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ

Penové sklo REFAGLASS je absolútne zdravotne nezávadné.

TRVANLIVOSŤ

Penové sklo REFAGLASS nepodlieha skaze, je odolné voči starnutiu a je možné ho niekoľkokrát použiť.

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI PENOVÉ SKLO – DRŤ EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN SKLENENÉ A MINERÁLNE VATY MATERIÁL NA BÁZE EXPANDOVANÉHO ÍLU
Nenasiakavý + - - -
Pevnosť v tlaku (únosnosť) + - - -
Objemová hmotnosť + + + -
Trieda horľavosti A1 C1 A1 A1
Zdravotná nezávadnosť + - - +
Odolnosť voči vonkajším vplyvom + - - -
Recyklovatelnosť + - - -
Emisie kgCO2eq/kg 0,348/0,00133 3,350/0,02160 2,260/0,16 nemerané