Zakladanie na betónových pásoch

Ide o zastaranú metódu, ktorá sa prestáva používať. Dôvodom je finančná náročnosť.

Základová doska - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na murivo z pálených tehál DWG PDF

Základová doska s podlahovým vykurovaním - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na murivo z pálených tehál DWG PDF

Základová doska hr. 250 mm - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na pórobetónové tvárnice DWG PDF