Plávajúce základové dosky

Plávajúce základová doska - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na masívnu drevenú stenu s izoláciou v rošte DWG PDF

Plávajúce základová doska s podlahovým vykurovaním - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na masívnu prevetrávanú stenu s izoláciou v rošte DWG PDF

Plávajúce základová doska - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na terasové dvere a terasu DWG PDF

Plávajúce základová doska - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na murivo z pórobetónových tvárnic s obvodovým zateplením DWG PDF

Plávajúce základová doska - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojenie vykurovaného a nevykurovaného priestoru (bez obsypu) DWG PDF

Plávajúce základová doska - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojenie vykurovaného a nevykurovaného priestoru DWG PDF

Plávajúce základová doska - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na masívnu stenu z betónových prefabrikátov s obvodovým zateplením DWG PDF

Plávajúce základová doska s podlahovým vykurovaním - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na murivo z pálených tehál DWG PDF

Plávajúce základová doska - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na murivo z pórobetónových tvárnic s obvodovým zateplením DWG PDF

Plávajúce základová doska s podlahovým vykurovaním - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS - napojená na murivo z vápennocementovej tehly s obvodovým zateplením DWG PDF

Prestup inžinierskych sietí základovou doskou - tepelná izolácia penové sklo REFAGLASS DWG PDF