1. PRÍPRAVA POVRCHU

Vykonajte sňatie ornice na stavenisku a výkop stavebnej jamy jednoduchého tvaru. Počítajte s tým, že výkop by mal presiahnuť hranu základovej dosky min. o 50 cm, ale lepšie o celý 1 m. Dno výkopu zhutnite, uložte drenáž, ktoré sa najčastejšie ukladajú po obvode vykopanej jamy, a ak je to potrebné, vyrovnajte podložie štrkom.

2. POLOŽENIE GEOTEXTÍLIE

Položte geotextíliu s gramážou od 200 g/m2 na dno výkopu a nechajte presahovať geotextíliu cez kraj výkopu aspoň 50 cm.

3. ZASYPANIE ŠTIERKOM Z PENOVÉHO SKLA REFAGLASS 

Penové sklo vyložte priamo z nákladného vozidla alebo za použitia bagru. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti je možné penové sklo REFAGLASS v stavebnom priestore rozmiestniť strojne, alebo ručne hrabľami (v prípade malých plôch). 

4. ZHUTNENIE ŠTIERKU Z PENOVÉHO SKLA REFAGLASS 

Voľne sypaný štrk je pod nosné konštrukcie potrebné zhutniť. Obvyklý pomer stlačenia pri hutnení je 1:1,3.  

To sa docieli hutnením vibračnou doskou alebo valcom. Pokládka vrstvy musí byť do maximálnej hr. 250 mm už zhutneného valu, čo znamená, že nasypaná vrstva by nemala presahovať hr. 325 mm. Tento val je potrebné zhutniť maximálne dvoma pojazdmi krížom. (Jeden pojazd sa rozumie trasa tam a späť.) 

Pokiaľ je v projektovej dokumentácii vyššia hrúbka valu z penového skla, postup opakujeme po každých 250 mm. 

5. POLOŽENIE DELIACEJ VRSTVY 

Geotextíliu, ktorá presahuje cez kraj výkopu, preložte cez hotový násyp penového skla. Povrch násypu zakryte vrstvou geotextílie s gramážou 500 g/m2, ktorá zabráni prestupovaniu cementového mlieka z betónu do tepelnej izolácie, a tým zabráni jeho znehodnoteniu, alebo fólie z fólie PE (0,2 mm). 

6. STAVBA DEBNENIE 

Na zhutnenú a prekrytú vrstvu penového skla REFAGLASS môžete stavať jednoduché debnenie základovej dosky, vyviazať výstuž a vykonať betonáž základovej dosky.