Ako penové sklo zhutniť

Vibračným valcom (alebo závažia)

Hutnenie a rovnanie povrchu penového skla v interiéroch napr. pri rekonštrukciách 

Vibračnou doskou do 120 kg

Hutnenie v pomere 1:1,3 tepelnoizolačných násypov na realizáciu plávajúcich základových dosiek rodinných domov 

Vibračnou doskou do 300 kg

Hutnenie tepelnoizolačných násypov pre vysoko zaťažené plávajúce základové dosky a priemyselné podlahy 

Valec do 1 tony

Hutnenie tepelnoizolačných násypov pre vysoko zaťažené dosky a priemyselné podlahy s väčšími rozmermi