Prehlásenie o vlastnostiach

Prehlásenie o vlastnostiach k stiahnutiu podľa frakcií:
  0 – 04 mm v PDF
  8 – 16 mm v PDF
16 – 32 mm v PDF
32 – 63 mm v PDF