Dosky z penového skla

Na trh dodávame dosky z penového skla, so základnými rozmermi 620 mm x 440 mm.

Rozmery

Hrúbka dosky (výška) Rozmery (dĺžka/šírka)
40 mm 620 mm / 440 mm
60 mm 620 mm / 440 mm
80 mm 620 mm / 440 mm
100 mm 620 mm / 440 mm
120 mm 620 mm / 440 mm

Technické údaje

Zloženie 100% penové sklo
Farba sivá
Hustota 135 do 145 kg /m3
Tepelná vodivosť λ 0,060 W / m2K
Špecifikácie tepelná kapacita 850 J / kgK
Tepelná rozťažnosť 8,5 x 10 -6
nemerateľné (parovzdorné)
Priemerná pevnosť v tlaku 0,89 N/mm2
Horľavosť A1 Třída

 

Je možné dodať aj spádové kliny 1 %; 1,7 %; 2 %; 2,5 %; 3,3 %; 5 %.