Oddelenie predaja

Oddelenie predaja penového skla REFAGLASS

Norbert Derco
Obchodný zástupca
+421 903 59 69 47
norbert.derco@refaglass.cz

 

Administratíva

Jana Havlíková
+420 800 12 13 13
+420 318 47 47 77
info@refaglass.cz

 

PR a média

Zuzana Urválková
+420 775 01 15 05
urvalkova@refaglass.cz

 

Distribučný sklad - Penové sklo REFAGLASS

Auto Glass Recycling, s.r.o
Šelpice 139, 919 09

Súhlas Okresného úradu Trnava na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov