Český izolujúci materiál z recyklovaných obalových fliaš zbiera úspechy aj na Slovensku

Prestížnu cenu Zlatá plaketa v rámci najvýznamnejšieho stavebného slovenského veľtrhu CONECO získala príbramská spoločnosť RECIFA, a.s. Ocenená bola za svoj výrobok penové sklo, ktoré predáva pod značkou REFAGLASS. Hodnotená bola nielen kvalita výrobkov, unikátne riešenie pre stavby, ale tento rok bol kladený dôraz predovšetkým na prínos exponátu pre ekológiu a životné prostredie. Penové sklo REFAGLASS je vyrábané z odpadového materiálu, konkrétne zo sklenených črepov. Používa sa ako izolačný prvok a to buď vo forme štrku, alebo dosiek. Pretože je stopercentne recyklovateľné, ide o obnoviteľný materiál, ktorý napomáha trvalej udržateľnosti v stavebníctve. Všetky tieto aspekty tiež odrážalo motto 32. ročníka medzinárodného veľtrhu Poznanie a kvalita. „Tieto prestížne ceny si veľmi vážime. Do súťaže sa prihlásili desiatky popredných českých aj zahraničných firiem. O to je naša radosť väčšia, že sme túto cenu získali práve my,“ hovorí Oldřich Suldovský, vedúci predaja spoločnosti RECIFA, a.s a dodáva: „Zároveň sme na veľtrhu uzavreli obchod na dodávku 600 m3 penového skla na stavbu 10 pasívnych domov v Žiline. Materiál REFAGLASS sa tiež od roku 2009 môže pýšiť zlatou cenou za výrobok roka od popredných odborníkov Českej stavebnej akadémie. Medzinárodný veľtrh CONECO/RACIOENERGIA sa konal v Incheba Expo Bratislava od 29. marca do 2. apríla. Svoje ponuky tu prezentovalo 561 vystavovateľov z Českej a Slovenskej republiky, z Belgicka, Francúzska, Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Španielska a Talianska. Expozíciu na ploche 45 000 m2 si pozrelo za 5 dní viac ako 100 000 návštevníkov. Viac informácií na www.refaglass.cz a www.incheba.sk. Spoločnosť RECIFA a.s., sa sústreďuje na separáciu a recykláciu druhotných surovín. V oblasti spracovania odpadov z papierov, plastov a skla sa radí k najvýznamnejším spracovateľom v Českej republike. Na českom trhu pôsobí už od roku 1995, kedy začala svoju činnosť likvidáciou separovaného odpadu z kontajnerov. Separovaný odpad je triedený a spracovávaný na vlastnej linke. Táto triediaca linka je schopná spracovať až cca 12 000 t/rok. RECIFA a.s., je jediným českým výrobcom penového skla v Českej republike. Predáva ho pod značkou REFAGLASS. Penové sklo REFAGLASS je tepelne izolačný materiál vyrobený zo stopercentne recyklovateľného skla. Má výborné technické vlastnosti na využitie v mnohých oblastiach stavebníctva. Vďaka svojej vnútornej štruktúre je penové sklo REFAGLASS vysoko únosné, nenasiakavé, nenamrzavé, odolné voči vonkajším materiálom a predovšetkým nehorľavé. Jeho použitie je vhodné do všetkých druhov stavieb, kde ľahko nahradia zastarané typy izolačných materiálov, ktoré sú z väčšej časti vyrobené z ropných látok, čo ich použitie značne limituje. Penové sklo REFAGLASS je oproti týmto materiálom izolačný materiál budúcnosti. Je stopercentne ekologický a znovu recyklovateľný.