Základová doska zo skla? Aj to je možné. Nové remeselné dielne v Lužánkach.

Ekologické centrum LUSK stojí na pevných základoch z penového skla.

Park Lužánky je najstarším pre verejnosť otvoreným parkom v Česku. Nachádza sa na rozlohe 20 ha a je najvýznamnejším brnenským parkom. A práve tu vzniká najmodernejšie enviromentálne a polytechnické výukové centrum LUSK - Lužánecký skleník. 

Na jeseň roku 2016 prišlo SVČ Lužánky – stredisko voľného času s investičným zámerom stavebne upraviť existujúce budovy skleníkov a vybudovať enviromentálne a polytechnické výukové centrum, tzv. LUSK – Lužánecký skleník. Budú sa tu nachádzať učebne, skleník a remeselné dielne, ktoré budú slúžiť na výučbu, ukážku remesiel i na spoločné stretávanie sa predškolských detí, žiakov, sociálno-znevýhodnených rodín, ale aj pedagógov a vedeckých pracovníkov. Hlavným spojovacím prvkom bude ekológia a základné princípy fungovania vybraných prírodných zákonitostí. 

Vzhľadom na to, že park Lužánky je vyhlásený za kultúrnu pamiatku a že sa v budovách bude okrem iného demonštrovať nakladanie so zdrojmi energií a spôsob výstavby energeticky úsporných budov, bol tu veľmi kladený dôraz aj na použité materiály a ekologickosť stavby. Na sanáciu základového systému a aj ako tepelná izolácia objektu bolo zvolené penové sklo Refaglass. Bolo tu použitých 330 m3 vo frakcii 500 mm.  

Penové sklo dokonale plní ekologické parametre, pretože je zo stopercentne recyklovateľného skla a vyrába sa laicky povedané zvulkanizovaním črepov z odpadových sklenených obalov. Zároveň však stavebná spoločnosť Unistav Construction použila penové sklo na jeho technické vlastnosti. V miestach sond boli totiž zistené nerovnomerne uložené a nehomogénne navážky, kedy podľa normy išlo o tzv. základové pomery zložité. V prípade plošného založenia bolo nutné aspoň čiastočne tieto navážky vyťažiť a nahradiť ich iným zhutniteľným materiálom, ktorý zvýši únosnosť a zabráni prípadnému nerovnomernému sadaniu objektu. Na ílovom podloží bolo tiež potrebné zabrániť zadržiavaniu vody. Penové sklo je vďaka skladbe malých uzavretých sklenených buniek nenasiakavé vodou, takže pri voľbe materiálu mali projektanti jasno. 

S prestavbou sa začalo tento rok na jar a dokončovať by sa malo na jeseň tohto roku. Verejnosť sa na sprístupnenie všetkých priestorov môže tešiť skraja budúceho roka. 

Autorom projektu je Ing. arch. Helena Šnajdrová, autorizovaný architekt.
Investor stavby: Lužánky – stredisko voľného času Brno – príspevková organizácia

Celý článek zde