VŠESTRANNÉ VYUŽITIE PENOVÉHO SKLA

Stavebné materiály sú v oblasti stavebníctva samostatnou rozsiahlou kapitolou a častou témou k diskusii. Výrobcovia stavebných hmôt musia reagovať na spomalenie ekonomického rastu, vyššiu energetickú náročnosť, zvyšujúcu sa cenu ľudskej práce. Zmeny nastávajú aj na strane zadávateľov. Tí čoraz častejšie kladú dôraz na výber vhodného stavebného partnera a predovšetkým stavebných materiálov. V tejto dobe nestačí, aby bol materiál len ekonomický a dobre spracovateľný. V 21. storočí, v dobe hľadania obnoviteľných zdrojov, je dôležitý aj ekologický aspekt, trvanlivosť a univerzálnosť materiálu.

Pomerne mladým stavebným prvkom, ktorý spĺňa všetky požiadavky súčasného stavebného trhu, je penové sklo REFAGLASS. Ide o tepelne izolačný materiál, ktorý je vyrobený zo stopercentne recyklovaného skla. Pre svoje technologické vlastnosti sa hodí prakticky na všetky druhy stavieb.

Penové sklo - materiál vhodný pre historické pamiatky

Pri rekonštrukcii akejkoľvek stavebnej pamiatky podlieha stavebná dokumentácia a použité materiály obzvlášť veľmi prísnemu schvaľovaciemu procesu. Historické dedičstvo staré stovky rokov treba uchovať aj pre budúce generácie. Preto architekti, projektanti aj stavbyvedúci hľadajú vždy nové a lepšie riešenie. Ivan Podracký, staviteľ a reštaurátor niektorých častí Pražského hradu, si penové sklo REFAGLASS obľúbil pre svoje parametre a používa tento materiál vo svojich projektoch. Nedávno bol tento materiál z odpadových obalových fliaš použitý pri rekonštrukcii 12 balkónov objektu bývalého tereziánskeho Ústavu šľachtičiek na Pražskom hrade. Reštaurátori požadovali ľahký materiál, ktorý nezaťažuje konštrukciu. Zo skúseností so zatekaním vody potrebovali aj materiál, ktorý nebude nasiakavý. Oba hlavné parametre penové sklo REFAGLASS spĺňa. Skladá sa totiž z malých uzavretých sklenených buniek, ktoré držia pevne pri sebe. Tieto bunky zaisťujú, že zrno absolútne neprepustí vodu. Tým je vylúčený vznik kapilár a následné premŕzanie materiálu. Navyše je tento materiál nehorľavý a odolný voči mechanickým vplyvom. „Je to vynikajúca alternatíva horľavému a neekologickému polystyrénu a je vhodný napríklad pre tie pamiatky, kde je vlhko, alebo sa vyskytujú hlodavce,“ hovorí Ivan Podracký.

Penové sklo bolo použité aj pri poslednej rekonštrukcii Štátnej opery v Prahe. Málokto však vie, že sa sem tento materiál vrátil po necelých 50 rokoch. Penosklo tu totiž bolo použité už v 70. rokoch 20. storočia, kedy bolo použité ako zatepľovací prvok na strešnú konštrukciu. Teraz sa na pomyselné „miesto činu“ vrátilo do vnútra nové takmer päťdesiatmetrové rampy pre vozíčkarov na piazzete a na vyplnenie priestoru nad garážami. „Voľba bola celkom jednoznačná,“ hovorí Tomáš Koranda, generálny riaditeľ dodávateľskej spoločnosti Hochtief a dodáva: „Potrebovali sme taký izolačný materiál, ktorý je veľmi odolný zaťaženiu, a pritom sa s ním veľmi dobre manipuluje. Jeden kubík váži iba 150 kg a ani pri hutnení nie je potrebná žiadna ťažká technika. Vzhľadom na to, že Štátna opera sa nachádza na veľmi frekventovanej Wilsonovej ulici a je zle prístupná ťažkej technike, hral aj tento fakt dôležitú úlohu.“

Dôležité vlastnosti pre použitie pri historických objektoch:

 • niehorľavosť
 • dlhovekosť
 • nienasiakavosť vody
 • ľahkosť
Penové sklo - materiál vhodný pre inžinierske stavby (diaľnice, železnice, atď.)

Každoročne v marci obce a kraje rekapitulujú následky mrazov, snehu a iných pre zimu typických javov. Zistenia rok čo rok bývajú rovnaké. Teda alarmujúce. Čím to, že napríklad v severských štátoch majú zimu mnohonásobne dlhšie a silnejšie ako u nás a napriek tomu ich cesty nápor mrazu vydržia dlhšie ako jednu sezónu? Odpoveď znie jednoducho. Používajú kvalitnejšie stavebné materiály. Dôvodom je aj to, že v českej pokladni nie je dostatok prostriedkov na komplexné opravy a tak sa len „záplatuje“. Pri stavbe ciest sa tiež nepočítalo, že za niekoľko desiatok rokov bude prevádzka niekoľkonásobne vyššia. Navyše v Česku môžu jazdiť ťažšie kamióny ako v okolitých štátoch a niektorí dopravcovia váhové limity prekračujú. Problém nepomôžu vyriešiť len prísnejšie kontroly, ale predovšetkým osveta v oblasti stavebných materiálov. Penové sklo REFAGLASS na rozdiel od iných materiálov nenasiaka vodu, teda nenamŕza a dokonale pomáha stabilizovať problematické miesta stavieb. Je vhodné pre zásyp mostných opier, pretože dokonale zamedzí sadaniu medzi mostnou opierkou a cestným telesom. Vďaka veľkej trecej sile zabraňuje zosuvom a nízka objemová hmotnosť vyrieši stabilizáciu miest s nízkou únosnosťou.

Avšak preniknutie relatívne nového, moderného materiálu do štátnej správy je tak trochu beh na dlhú trať. Pre referencie vo verejnom sektore tak musíme na skok do zahraničia, a to ako k našim susedom, tak aj do severských štátov. Penové sklo bolo použité napríklad pri stavbe nového úseku najdlhšej nórskej diaľnice E18, kde bolo penosklo vybrané ako ochrana proti mrazu a keďže bola stavba realizovaná na nestabilnom podloží, tak sa kládol veľký dôraz aj na nízku hmotnosť materiálu. Jeden kubík penového skla váži iba 150 kg. Je veľmi ľahké, ale má vysokú pevnosť v tlaku (pri pomere stlačenia 1:1,3 od 440 kPa a pri koeficiente stlačenia 1:1,5 od 600 kPa). Zároveň nenasiakne vodou, je nehorľavé a nenamŕza. Preto sa práve veľmi často používa na komunikáciu v severských štátoch, kde sú veľmi silné mrazy. Ako ochrana proti mrazu slúži penové sklo aj v nórskom tuneli v Bodre, v novom úseku cesty E6, ako podložie pod fínske železničné koľaje, na moste cez rakúsku diaľnicu A8, alebo na stanici vo Viedni.

Prvou lastovičkou preniknutia penového skla v inžinierskych sieťach v Českej republike je projekt Jeseniova. Opustená budova bývalej pľúcnej kliniky na Jeseniovej ulici na Prahe 3, ktorú vlastní Správa železničnej dopravnej cesty (SŽDC), prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Z pôvodného objektu nezostane príliš veľa. Len hrubá stavba s existujúcim nosným systémom. „Základové múry však bolo treba tepelne zaizolovať, preto sme museli okolo všetkých múrov urobiť drenážne obsypy,“ popisuje Jan Čapka z dodávateľskej firmy Proxima, a.s. a dodáva: „Ako izolačný prvok sme použili penové sklo od príbramskej firmy REGLASS, ktoré nenasiakne vodu a je vyrobené z odpadového obalového skla. Je teda 100% ekologické a znovu recyklovateľné. Penové sklo bolo vďaka svojej nosnosti použité aj na výplň priestoru bývalej kotolne.

„Penové sklo sme nevybrali náhodou,“ potvrdzuje Jiří Svoboda, generálny riaditeľ SŽDC. „Sledujeme moderné trendy a dávame dôraz na ekológiu. Chceli sme si na pilotnom projekte odskúšať nový materiál. Vieme, že penové sklo sa vďaka svojim parametrom hodí aj na rekonštrukcie historických budov. Ak sa osvedčí, mohli by sme ho použiť aj pri rekonštrukcii Fantovej budovy na pražskej Hlavnej stanici.“

V súčasnej dobe prebieha množstvo testovaní a dlhých procesov, aby sa penové sklo používalo aj v slovenských pozemných komunikáciách práve tak, ako v zahraničí. A možno sa raz dočkáme doby, kedy diaľnicu D1 prejdeme bez akýchkoľvek uzávierok a obmedzení.

Dôležité vlastnosti pre použitie pri inžinierskych stavbách:

 • nienasiakavosť vody (nulové namŕzanie)
 • tlaková odolnosť dobre prenášajúce zaťaženie
 • nízka váha materiálu
 • odolnosť voči vonkajším vplyvom
 • nízka cena
Penové sklo - materiál vhodný pre najmodernejšie komerčné stavby

Pre svoje vynikajúce vlastnosti je penové sklo často využívané aj pri veľkých komerčných stavbách. Príkladom je napríklad jedna z najmodernejších administratívnych stavieb v Prahe, budova Filadelfie. Tá ponúka svojim nájomcom plochu o takmer 30 000 m2 kancelárskych plôch v sedemnástich nadzemných podlažiach, pričom typické nadzemné podlažie má 1 760 m2 prenajímateľnej plochy. Ďalších 44 000 m2 poskytuje 6 podzemných podlaží. Realizáciu stavby vykonala spoločnosť PSJ a.s., ktorá pri svojich stavbách používa nadčasové materiály. Ako ľahčený násyp na stropnú dosku 1. podzemného podlažia bolo použité štrkové penové sklo REFAGLASS. Celkom na toto bolo použitých 320 m3, čo predstavovalo asi 6 kamiónov. 60 m3 štrku z penového skla slúži v projekte aj ako izolačný materiál pre zelenú strechu administratívnej budovy.

Penové sklo bolo použité aj pri stavbe najmodernejšieho a technologicky najvyspelejšieho štadióna v strednej Európe. Štadión na Tehelnom poli v Bratislave, ktorý je zázemím pre ŠK Slovan Bratislava aj slovenskú futbalovú reprezentáciu, spĺňa kritériá UEFA 4. Vďaka tomu sa tu môžu organizovať okrem medzinárodných a ligových stretnutí aj zápasy Ligy majstrov, Európskej ligy a majstrovstiev Európy či sveta. Samotnú stavbu projektu zahŕňajúcu okrem štadióna aj parkoviská a komerčné priestory (bytové domy) vykonávala firma Strabag, ktorá postupom času postavila na Národnom štadióne všetky tribúny, osvetlenie, opláštenie i zázemie. „Bratislavský štadión sa môže pýšiť štatútom najzelenšieho štadióna v Európe,“ hovorí Andrej Spišiak, hlavný stavbyvedúci spoločnosti Strabag a dodáva: „Takmer 50 % vyrobeného tepla a chladu pochádza z obnoviteľných zdrojov. Preto sme tiež kládli dôraz na aj na použitie ekologických materiálov.“ Jedným z nich je aj penové sklo, ktoré bolo použité ako podložie chodníkov a námestí pri obchodnej pasáži. Ide o stavebný materiál, ktorý je vyrobený z recyklovaného skla a má extrémne nízku objemovú hmotnosť. „Penosklo nám pekne zapadlo do konceptu ekologického štadióna, kedy sme ním nahradili polystyrenbetón. Uvítali sme však aj jeho ľahkú spracovateľnosť a nenasiakavosť vodou,“ vysvetľuje Spišiak.

Dôležité vlastnosti pre použitie pri komerčných stavbách:

 • niehorľavosť
 • rýchla a jednoduchá inštalácia
 • použitie kombinácie štrku a dosiek z penového skla získa investor jedinečné riešenie tepelnej izolácie od základov až po strechu
Penové sklo - materiál vhodný pre škôlky, školy a objekty, kde je dôraz na ekológiu a znižovanie obecných rozpočtov


Pre prevádzkovateľov materských škôl je obzvlášť v poslednej dobe otázka použitých stavebných materiálov v ich zariadení viac ako aktuálna. S osvetou dochádza aj k nahradzovaniu negatívnych materiálov za materiály ekologické. Stopercentne nezávadným a ekologickým materiálom je penové sklo REFAGLASS. Výrobná technológia spočíva v spracovaní odpadových črepov z obalového skla. To je rozdrvené na sklenú múčku. Táto sklená múčka je následne zmiešaná s chemickými činidlami, ktoré samotná nepredstavujú žiadnu ekologickú záťaž pre životné prostredie. Po procese roztavenia pokračuje riadené tavenie pri teplotách 800 stupňov Celzia a následné ochladenie. Tým sa vytvorí umelé sopečné sklo, pemza, alebo penové sklo. Vhodnosť tohto materiálu dokazuje aj projektant Jiří Čech ktorého spoločnosť dostala zákazku postaviť modernú, „zelenú“ materskú škôlku v Slivenci. „Už pri riešení projektu som vedel, že najvhodnejším materiálom na toto zadanie je práve penové sklo REFAGLASS. A to nielen pre svoju stopercentnú ekologickosť, ale aj iné parametre. V dobe energetickej krízy je neustále vyvíjaný tlak na zníženie energetickej náročnosti budovy. Obce škrtajú vo svojich rozpočtoch a žiadajú čo najefektívnejšie riešenie, obzvlášť pri neziskových objektoch.“ Nielen že REFAGLASS je trvanlivý materiál, znovu stopercentne recyklovateľný, ale vďaka tomu, že je vyrobený z odpadu, môže byť aj lacnejší ako konkurenčné materiály.

Dôležité vlastnosti pre použitie pri objektoch typu materských škôl:

 • zdravotná nezávadnosť
 • ekologickosť
 • stopercentná recyklácia
 • nízke náklady
Penové sklo – materiál vhodný na použitie v súkromnej sfére


Penové sklo Refaglass nachádza uplatnenie aj v súkromnej sfére. Je obľúbené predovšetkým vďaka nízkej cene a pre svoju ľahkú manipuláciu. Penové sklo má vysokú pevnosť v tlaku, zároveň je však veľmi ľahké. Súkromní investori nepotrebujú pri manipulácii žiadnu ťažkú ​​stavebnú techniku. Materiál si môžu upraviť sami len klasickým hrabľami. Pri stavbe základovej dosky pomocou penového skla nie je potrebné budovať taký hlboký základ ako pri použití klasického kameniva. To samozrejme znamená menej práce a nižšie náklady na techniku. Napríklad základová doska rodinného domu súkromného investora v Žežiciach pri Příbrami bola s tromi pracovníkmi hotová už za 4 dni a to vrátane všetkých prác. Celkovo pritom bolo použitých 82 m3 materiálu. Koncoví používatelia tiež oceňujú jednoduchú manipuláciu pri eventuálnych opravách. Penové sklo REFAGLASS je nenasiakavé, teda stačí len poškodené miesto opraviť a materiál môžem znova použiť. V prípade použitia napríklad polystyrénových dosiek je problém závažnejší. Polystyrén vodu nasiakne a voda sa dostane do všetkých dosiek. Je teda veľmi náročné nájsť konkrétne miesto poškodenia. Navyše pri oprave treba strhnúť celú plochu strechy a mokrý polystyrén sa nedá už znovu použiť.

Dôležité vlastnosti pri použití v súkromnej sfére:

 • ľahká manipulácia
 • nízka cena
 • „znovupoužiteľnosť“ materiálu
 • nie je potrebná ťažká technika, tzn. šetrenie nákladov