Porovnanie s inými materiálmi

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI PENOVÉ SKLO – DRŤ EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN SKLENENÉ A MINERÁLNE VATY MATERIÁL NA BÁZE EXPANDOVANÉHO ÍLU
Nenasiakavý + - - -
Pevnosť v tlaku (únosnosť) + - - -
Objemová hmotnosť + + + -
Trieda horľavosti A1 C1 A1 A1
Zdravotná nezávadnosť + - - +
Odolnosť voči vonkajším vplyvom + - - -
Recyklovatelnosť + - - -
Emisie kgCO2eq/kg 0,348/0,00133 3,350/0,02160 2,260/0,16 nemerané