Recyklácia skla

Čo je to recyklácia skla?

Recyklácia skla je špecializovaný technologický proces, ktorým sa už (aspoň raz) vyrobené a použité sklo vracia späť do výroby skla alebo do výroby iných materiálov vyrobiteľných zo skla. Sklo je významná druhotná surovina, ktorá je veľmi dobre recyklovateľná a mnohonásobne spätne použiteľná. Procesu recyklácie skla musí vždy predchádzať vhodný systém separácie a zberu použitého skla, ktoré môže prechádzať tak z domácností ako aj z priemyselnej výroby či inej ľudskej činnosti (napríklad stavebníctvo, doprava).

Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov

Sklo je inertný, biologicky a chemicky neaktívny materiál. Dá sa umývať a udržiavať v hygienicky prijateľnom stave, preto je to výborný obal. Sklo sa delí na farebné a číre. Sklenený odpad tvorí 7 až 9 %-ný podiel v komunálnom odpade.

Vedeli ste, že

 • recykláciou skla ušetríme až 25 % energie oproti jeho výrobe z primárnych surovín? Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až 400 Wh elektrickej energie (100 W žiarovka svietiaca cca 4 hodiny).
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1 000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu?
 • na výrobu dekoračnej vázy potrebujeme 5 sklenených fliaš?
 • výroba jednej tony sklenených obalov z črepov môže znížiť zaťaženie životného prostredia emisiami CO2 až o 400 kg?

Autosklo

Patrí sem poškodené autosklo so servisov, auto vrakovísk a technologický odpad z výroby autoskiel.

Separované sklo

Patrí sem neznečistené biele i farebné sklo, rozbité i v celku, všetky druhy sklenených fliaš napr. fľaše od vína, nevratné fľaše od piva, minerálok, malinoviek a pod. Ďalej sem patria rôzne nádoby z farebného skla, tabuľové sklo z okien a dverí, fľaše od zaváranín a pod.

Čo nepatrí medzi separované sklo

Medzi separované sklo nepatria: porcelán, sklo s drôtenou vložkou, zrkadlá, televízne obrazovky, žiarovky, výbojky, mliečne a kombinované tabuľové sklo, varné sklo, sklobetónové tvárnice.

Prečo nie?

 • Porcelán: Sklo je roztavený piesok a porcelán je vypálená hlina.
 • Sklo s drôtenou vložkou: Bežným spôsobom sa kov a sklo nedajú od seba oddeliť. Takýto materiál odneste do zberného dvora.
 • Varné sklo: Je vyrobené zo špeciálneho skla s posunutou hranicou tavenia.
 • Monitory televízorov a počítačov: Sú vyrobené zo skla s prímesou ťažkých kovov a vo vnútri majú nanesenú vrstvu luminofóru. Je potrebné odovzdať v zberných dvoroch.
 • Zrkadlá: Na sklo je nanesená kovová vrstva. Zaniesť do zberného dvora.
 • Automobilové sklá: Medzi dvoma sklami je vlisovaná plastová fólia, ktorá pri zrážke udrží črepy pohromade. Odovzdať do servisu alebo v zbernom dvore.
 • Žiarivky a výbojky: majú v sebe zariadenie, ktoré obsahuje ťažké kovy (najmä ortuť). Ide o nebezpečný odpad. Odovzdať do zberného dvora.

Tabuľové sklo

Patrí sem tabuľové sklo z okien a dverí, technologický odpad z výroby. Toto sklo môže byť  lepené ako napríklad bezpečnostné sklá  a môže to byť aj sklo s rámikmi z vákuových okien.