Práca s materiálom a doprava

Způsob dopravy štěrku:
  • volně ložený – doprava ve sklopných návěsech a autech walking floor v objemu od 25 m3 do 92 m3
  • Big Bag balení o objemu 1m3- doprava ve standardních plachtových návěsech a walking floor
  • Big Bag balení o objemu 3m3- doprava ve standardních plachtových návěsech a walking floor
  • do celé ČR do 5 dnů od závazného potvrzení objednávky
  • do zemí EU do 10 dnů od závazného potvrzení objednávky
Cena dopravy:
  • individuální dle určení místa dodání
  • kalkulace dopravy je v případě požadavku součástí naší nabídky

1. PŘÍPRAVA POVRCHU

Proveďte sejmutí ornice na staveništi a výkop stavební jámy jednoduchého tvaru. Počítejte s tím, že výkop by měl přesáhnout hranu základové desky min. o 50 cm. Dno výkopu mírně spádujte směrem k drenážím, které se nejčastěji ukládají po obvodu vykopané jámy.

2. POLOŽENÍ GEOTEXTILIE

Položte geotextilii (od 150 g/m2) na dno výkopu tak, aby byl při krajích přesah min. 50 cm - drenáž po obvodu.

 

3. ZASYPÁNÍ ŠTĚRKEM Z PĚNOVÉHO SKLA REFAGLASS

Pěnové sklo vyložte přímo z nákladního vozu nebo za použití bagru.

4. ROZPROSTŘENÍ ŠŤERKU Z PĚNOVÉHO SKLA

Díky nízké objemové hmotnosti je možné pěnové sklo REFAGLASS ve stavebním prostoru rozmístit strojně nebo ručně hráběmi (v případě malých ploch).

5. ZHUTNĚNÍ ŠTĚRKU Z PĚNOVÉHO SKLA REFAGLASS

Volně sypaný štěrk je pod nosné konstrukce potřeba zhutnit. Obvyklý poměr stlačení, při hutnění je 1:1,3. Toho se docílí hutněním vibračními deskami nebo válci.

6. POLOŽENÍ DĚLÍCÍ VRSTVY

Geotextilii položenou v úrovni terénu přeložte přes hotový násyp. Povrch násypu zakryjte vrstvou geotextilie nebo folie z fólie PE (0,2mm).

7.  STAVBA BEDNĚNÍ

Na zhutněnou a překrytou vrstvu pěnového skla REFAGLASS můžete stavět jednoduché bednění základové desky, položit výztuž a provést betonáž základové desky.