Ako založiť rodinný dom bez základových pasov. Zakladajte na skle

Ako založiť rodinný dom bez základových pasov. Zakladajte na skle

Jednoduché stavby, medzi ktoré radíme aj rodinný dom môžeme založiť niekoľkými spôsobmi: Na pätkách či tŕňoch nad terénom, na betónových pásoch alebo na podsype z penového skla. Aké výhody má založenie na tepelnoizolačnom vankúši? Ako sa také základy budujú? A čo je to penové sklo? 

Základy rodinného domu sú tvorené často betónovými pásmi – teda akýmisi múrmi zapustenými do zeme. Cez tieto pasy sa leje vystužená betónová doska o sile 120 – 180 mm. Následne musia prísť ďalšie vrstvy ako je hydroizolácia a tepelná izolácia. Až na to môžu prísť vrstvy podlahy, ktoré sa bežne skladajú z ďalšieho betónu, vyrovnávacej stierky, dlažby a pod. 

Ušetriť betón a tepelne izolovať v jednom kroku 

V poslednej dobe sa ale presadzuje alternatíva: založenie na tepelnoizolačnom podsype z penového skla. Do základovej jamy sa vsype a zhutní štrk z penového skla. Vznikne tak tepelnoizolačný vankúš, na ktorý sa priamo betónuje vystužený podkladný betón s hrúbkou 200 až 250 mm. 

Takto založený dom nielenže nepotrebuje základové pasy, nepotrebuje ani tepelnú izoláciu pod vrstvami podlahy, pretože je už od zeme izolovaný. Pri využití založenia na penovom skle už podkladový betón prispieva k tepelno-akumulačnej schopnosti stavby. 

Detail napojenia spodnej stavby na murivo (sokel) je jednoduchšie ako pri betónových pásoch. Založenie na penovom skle je vhodné pre všetky typy zeminy. Viac informácií oznámil v štúdiu ESTAV.cz Jan Cimburek zo spoločnosti Refaglass s. r. o. a vysvetlil, ako celý systém funguje. 

Čo je penové sklo? Surovina z ČR 

Penové sklo sa vyrába z recyklovaného skla – odpadových črepov zozbieraných na území SR. Výroba prebieha tak, že sa črepy namelú na múčku a zmiešajú sa s činidlami a penidlami. Zmes sa v kontinuálnej peci napenia a výsledkom je ľahčené kamenivo, ktoré je možné využiť na tepelnoizolačné obsypy stavieb alebo bazénov, na tepelnú izoláciu plochých striech alebo vyššie spomínaných základov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,08 W/m2K, materiál je nenasiakavý, objemová hmotnosť 150 – 180 kg/m3, je nehorľavý.