Na konferencii Nízkoenergetické a pasívne stavby v Bratislave, predstavíme novinky zakladanie na penovom skle REFAGLASS pre energeticky šetrné stavby

Na konferencii Nízkoenergetické a pasívne stavby v Bratislave, predstavíme novinky zakladanie na penovom skle REFAGLASS pre energeticky šetrné stavby

Na konferencii Nízkoenergetické a pasívne stavby v Bratislave, predstavíme novinky zakladanie na penovom skle REFAGLASS pre energeticky šetrné stavby

 

Tohtoročná konferencia ohľadom noviniek zakladanie na penovom skle pre energeticky šetrné stavby sa koná 19.10. 2018 v Bratislave, Slovenská Republika – Hotel Bratislava ****, Seberíniho 9, kongresová sála – prízemie

 

Na tejto konferencii sa zameriame na inovácie v zakladaní na penovom skle REFAGLASS.

 

Čas prednášky 13:10 – 13:35 téma: použitie penového skla REFALGASS pre energeticky šetrné stavby

Kompletný systém zakladanie na penovom skle uvidí hostia na fragmentu domu, vrátane detailov. Tohtoročnou novinkou bude využitie frakcií penového skla (4 – 16) a (16- 32) vrátane ukážky jeho aplikácia. Po celú dobu konferencie budú prítomní technickí poradcovia, ktorí poradia s projektom a detaily ohľadom problematiky penového skla REFALGASS na ich stavbe.

 

 

 

Tešíme sa na vás

OZ REFAGLASS

 

 

Bližšie informácie k Prezentačným dňom v zameraní

Nízkoenergetické a pasívne stavby

 

17.10.2018 PREŠOV Hotel Dukla****, Nám Legionárov 2, kongr. sála 2. posch.

18.10.2018B. BYSTRICA Hotel Lux***, Nám Slobody 2, kongr. sála 1. poschodie

19.10.2018 BRATISLAVA Hotel Bratislava****, Seberíniho 9, kongresová sála – prízemie

 

 

Kongresové priestory budú k dispozícii 1 hod. pred začatím podujatia, kedy je možné pripraviť si výstavnú expozíciu a tiež nahrať prezentáciu.

Na základe požiadaviek hostí Vás prosíme o dodržiavanie Vami zvolenej dĺžky prednášky (15 min. 20 min. alebo 25 min.), z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu podujatia.

Zlosovacia akciaaj vaša spoločnosť má možnosť prispieť darčekmi a predmetmi pre zúčastnených hostí

 

PREDPOKLADANÁ ÚČASŤ HOSTÍ

 • Prešov cca 60 a viac hostí
 • B. Bystrica cca 50 a viac hostí
 • Bratislava cca 90 a viac hostí

– odporúčame priniesť väčší počet propagačných materiálov

– ubytovanie si účastníci zabezpečujú a hradia sami

Na každom podujatí je v cene zahrnuté občerstvenie a obed pre 2 zástupcov firmy.

 

 

Čo by hostia radi privítali pri prednáškach?

 1. venovať menej času histórii spol. a viac sa zamerať na praktické ukážky

 2. viac praktických ukážok /napr. účinky stavebnej chémie, …

 3. viac informácií o zmenách v legislatíve – nových požiadaviek požiarnych noriem, úspora energie, legislatíva NED, riešenie tepelných mostov, …

 4. nové riešenia s ohľadom na energetickú hospodárnosť budov

 5. viac konštrukčných detailov

 6. upozornenie na chyby pri realizáciách, problémy na stavbách, ako ich firma zvládla vyriešiť

 7. cenové porovnania starých a nových riešení v dlhodobom horizonte

 8. nahradiť fotografie v prezentáciách videami

 9. doplniť do prezentácie webovú stránku o výrobnom programe, ktorý firma prezentuje

 10. materiály v elektronickej podobe

 

Podľa Vami zvolenej možnosti prezentácie, služby zahŕňajú:

A.+ B. prednáška + výstavná expozícia (s účasťou zástupcu firmy)

 • prezentácia s garantovanou 25 min., 20 min. alebo 15 min. prednáškou
 • stôl na rozloženie prospektových materiálov, voľná plocha na panely
 • prezenčná listina zúčastnených hostí bude po spracovaní odoslaná mailom

C. výstavná expozícia – bez prednášky (s účasťou zástupcu firmy)

 • stôl na rozloženie prospektových materiálov
 • prezenčná listina zúčastnených hostí bude po spracovaní odoslaná mailom

D. rozdanie prospektových materiálov (bez účasti zástupcu firmy)

 • odovzdanie prospektových materiálov firmy hosťom prostredníctvom organizátora prezentačných dní
 • prezenčná listina zúčastnených hostí bude po spracovaní odoslaná mailom